Cast

 • Xiao Yu
 • ZHAO TAO
 • Dahai
 • JIANG WU
 • Zhao San
 • WANG BAOQIANG
 • Xiao Hui
 • LUO LANSHAN
 • Co-Starring
 • ZHANG JIAYI
  LI MENG

Crew

 • Written & directed by
 • JIA ZHANGKE
 • Associate producers
 • KAZUMI KAWASHIRO
  YUJI SADAI
  LIU SHIYU
  JIA BIN
 • Co-producers
 • EVA LAM
  QIAN JIANPING
  GAO XIAOJIANG
  ZHANG DONG
 • Produced by
 • SHOZO ICHIYAMA
 • Executive producers
 • JIA ZHANGKE
  MASAYUKI MORI
  REN ZHONGLUN
 • Director of photography
 • YU LIKWAI
 • Music by
 • LIM GIONG
 • Sound design
 • HANG YANG
 • Art director
 • LIU WEIXIN
 • Edited by
 • MATTHIEU LACLAU
  LIN XUDONG